Inocula scandinavia har effektiva
ympkulturer för bl a

LUSERN- KLÖVER- KÄRINGTAND
ÄRT - LUPIN - TRÄDGÅRDSBÖNA